Aanmelden als VRZAlid

  

Ook dit jaar heeft de VRZA(vereniging voor Radio Zend Amateurs) weer een bonus beloofd aan de afdelingen waar nieuwe leden zicht aanmelden.

Laten wij dan ook dit jaar weer de bonus proberen binnen te halen,hier voor zijn minimaal 10 aanmeldingen nodig.

Een vriendelijk verzoek van de penningmeester om de contributie met een automatische incasso te betalen.(mocht u besluiten om ooit uw lidmaatschap op te zeggen vervalt uiteraard de automatische incasso.)

Dus meld u aan bij de VRZA (Vereniging voor Radio Zend Amateurs)

zodat onze afdelingskas weer een boost krijgt.