Silent Key

Ons bereikte het droevige bericht dat Donderdagmiddag 8 augustus op de leeftijd van 80 jaar Klaas Groefsema PA3ASE is oeverleden.

Klaas was in het verleden lid van V2G en werd later lid van de afdeling Hunsingo.

Ook was hij toen verantwoordelijk voor het VERON Verkoopbureau in de provincie Groningen en is hij een tijd actief geweest bij de stichting STERRAZA.

En was de oprichter van de mollebonen ronde.

De begrafenis zal Dinsdag middag 13 augustus in besloten  kring plaats vinden.

Namens de afdeling Groningen van de VERON en VRZA wenst het bestuur Grietje PD0HAN en verdere familie

veel sterkte met dit verlies.

Dirk de Wit PA4DDW