50 jaar V2G

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat in Groningen radioamateurs van de toenmalige twee landelijke verenigingen (Veron en VRZA) hun krachten bundelden en gezamenlijk activiteiten gingen organiseren onder de naam V2G. 

Landelijk zijn de twee verenigingen apart blijven opereren (hoewel in goede samenwerking), maar in Groningen bestaan die gezamenlijke activiteiten ook in 2023 nog. Op 15 april is dat gevierd met een speciale jubileumdag in De Klabbe in Foxhol.

Het verslag van de dag staat onder deze flyer.

Geslaagde jubileumdag Radioamateurs Groningen V2G

Zaterdag 15 april vierden we het 50 jarige bestaan van V2G: Veron/VRZA Groningen. We vierden dat fysiek in de Klabbe en met een jubileumstation (PA50VVG) in ‘de lucht’.

We startten met een verkoping. Allerlei apparatuur, van vintage wereldontvangers tot gemonteerde kabelsetjes wisselden van eigenaar. Hoewel niet alles is verkocht, was iedereen tevreden over zijn/haar koop of verkoop. Het team was door het afscheid van veilingmeester Richard iets gewijzigd, maar het liep gesmeerd. Door het gebruik van nummers en een verbeterde administratie gaat het afrekenen ook vlot.

Na de pauze kwam het wat meer officiële deel van de dag. Henk, PD0DL, feliciteerde het bestuur van V2G met het jubileum en bedankte hen voor het mogelijk maken van deze jubileumdag en zette de bestuursleden in de bloemen. Garmt ging daarna nader in op het fenomeen V2G, citerend uit de notulen van de oprichtingsvergadering in 1973: “zijn er mensen die bezwaar hebben tegen het houden van een gezamenlijke vergadering van de VERON en VRZA?” Die waren er niet, dat is nog steeds de manier waarop het vandaag de dag gaat. 

Hierna kreeg Remy Denker, landelijk voorzitter VERON, het woord. Hij ging ook in op de landelijke samenwerking van VERON en VRZA. Hoewel die uitstekend is, lijkt een echt samengaan niet aanstaande. Plaatselijke en/of regionale samenwerking wordt door beide verenigingen toegejuicht. Remy feliciteerde V2G van harte en overhandigde, namens het hoofdbestuur, een pakket aan Garmt.

Daarna kreeg Garmt weer het woord om een tweetal V2G-bekers uit te reiken. We doen dat 1 keer in de twee/drie jaar, maar het bestuur vindt dat een jubileumjaar het rechtvaardigt er twee uit te reiken.
De eerste beker ging naar Peter de With, PE1AIT, voor zijn inzet als redacteur en operator van de Pronkjewailronde. Deze ronde bestaat sinds begin jaren ’90 en is halverwege 2022 gestopt vanwege “personeelsgebrek”. 

De tweede beker ging naar Erik Post, PH9E, voor zijn grote inzet voor de website van V2G. De site is vorig jaar gewisseld van provider, dit had heel wat voeten in aarde, zowaar een hele prestatie. Ook ondersteunt Erik het groepje amateurs die met het opzetten van de cursussen bezig is.

Peter en Erik, gefeliciteerd met de beker, we zullen het ook in de annalen opnemen.

Daarna was er onder het genot van een hapje en een drankje nog volop gelegenheid voor onderling QSO. Vanaf deze plaats wil ik het organiserend comité bedanken: Wolter PH7WB, Raimond PG8R, Jacob PA7JC, Henk PD0DL. 

Garmt, PA0VLY, voorzitter V2G

Fotos: Sjohnie, PC1TK