50 jaar V2G

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat in Groningen radioamateurs van de toenmalige twee landelijke verenigingen (Veron en VRZA) hun krachten bundelden en gezamenlijk activiteiten gingen organiseren onder de naam V2G. 

Landelijk zijn de twee verenigingen apart blijven opereren (hoewel in goede samenwerking), maar in Groningen bestaan die gezamenlijke activiteiten ook in 2023 nog. Op 15 april wordt dat gevierd met een speciale jubileumdag in De Klabbe in Foxhol.