Activiteiten

Elke radiozendamateur geeft zijn eigen invulling aan onze hobby: waar de een zich vooral interesseert voor de techniek, richt de ander zich vooral op het maken van verre radioverbindingen of digitale mogelijkheden. Het kan allemaal bij V2G.

Afdelingsbijeenkomsten

Het zijn allereerst mooie gelegenheden om collega-amateurs uit de regio te ontmoeten. Tijdens de avond is er altijd ruim de gelegenheid om bij te praten, ervaringen op amateurgebied uit te wisselen, vragen te stellen, tips te geven en misschien ook wel om sterke verhalen te vertellen.

In de loop van een jaar hebben we een aantal vaste programma’s. Zo starten we het jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst en sluiten we het in december af met een verkoping, waar leden hun ongebruikte spullen ter veiling kunnen aanbieden. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de afdelingskas. De februaribijeenkomst is de algemene ledenvergadering, waar het (financieel) jaarverslag wordt besproken en de leden van het bestuur worden gekozen.

Voor de overige bijeenkomsten proberen we altijd om een interessante spreker uit te nodigen, die ons kan bijpraten over een specifiek onderdeel van de radiohobby. Aan het begin van elke avond is er voor iedereen de gelegenheid om iets ter tafel te brengen. Dat kan bijvoorbeeld een zelfbouwproject zijn dat je hebt afgerond, maar ook een verslag over een interessante expositie die je hebt gezien enz. enz.

Op elke afdelingsavond is er gelegenheid om QSL-kaarten af te geven en in ontvangst te nemen bij regionaal QSL-manager Gerrit PA1MT. Hij is vaak al ruim voor aanvang van het programma aanwezig. Meer informatie over de QSL-service vind je op de speciale pagina over dat onderwerp.

Velddagen

Elk jaar vinden tegen het eind van de zomervakantie de velddagen van V2G plaats. De deelnemende leden strijken dan een paar dagen of zelfs een hele week neer op camping “Aan de Bosrand” bij Zevenhuizen. Vanuit hun tent of caravan proberen ze dan radioverbindingen met de rest van de wereld te maken met behulp van tijdelijk opgebouwde antennes. 

Dat is niet alleen leuk voor de radiohobby, maar ook gewoon een lekker gezellig weekje kamperen in een prachtige omgeving. 

Informatie over de velddagen van 2023 is hier te vinden.

Molendagen

Op de Nationale Molendag (meestal half mei) worden overal in Nederland molens en gemalen opengesteld voor het publiek. Vaak slaan molenaars en zendamateurs de handen ineen en wordt er als extra attractie een zendstation in een molen ingericht. Zo werd al eens gewerkt vanuit molen De Onrust in Oude Pekela (2018) en vanuit het museum Stoomgemaal in Winschoten.

Technische avonden

Voor de liefhebbers organiseert V2G zogenoemde digitale en analoge avonden. De analoge avonden zijn primair bedoeld voor zelfbouw van hoofdzakelijk analoge technieken. 

Cursussen

Bij voldoende belangstelling organiseren we vanaf september 2022 cursussen voor de N- en de F-registratie in Groningen. Ga voor meer info naar de speciale cursuspagina.

Verkoping

Onze decemberbijeenkomst is altijd een bijzondere. We houden dan onze jaarlijkse verkoping. Dat wil zeggen dat alle leden gebruikte (radio)spullen kunnen inbrengen die vervolgens bij opbod worden verkocht.

Voor veel leden is het een mooie gelegenheid om hun shack een beetje op te ruimen of om iets leuks op de kop te tikken voor een zacht prijsje.

Een deel van de opbrengst gaat naar de afdelingskas.

Radiorondes

Tijdens een ronde treffen radioamateurs elkaar – hoe kan het ook anders – in de ether. In onze regio hebben we de 400 ronde. Deze ronde wordt op maandag en vrijdag gehouden op 145.400 MHz simplex en op dinsdag en donderdag op 28.400 MHz USB (verticaal gepolariseerd). Aanvang is om 19.15 u. Inmelden kan ook via e-mail naar PC1TK en op Facebook.

Groninger DX-certificaat

Om voor dit certificaat in aanmerking te komen zijn er een aantal verbindingen met Groninger radioamateurs nodig. Voor Nederlandse radioamateurs zijn dat 10 verbindingen met Groningse amateurs. Europese radioamateurs hebben 8 verbindingen met Groningse radioamateurs nodig. Alle overige amateurs moeten vier verbindingen met Groningse radioamateurs maken. Aanvragen bij de award manager, D. de Wit PA4DDW Platinalaan 189 9743 GJ Groningen

De kosten zijn € 5,00 en een uittreksel van het logboek is vereist.

Zelfbouw

Van oudsher bouwen radioamateurs hun eigen apparatuur. Er is dan ook enorm veel deskundigheid op dat gebied aanwezig bij V2G. Liefhebbers van zelfbouw kunnen natuurlijk terecht op onze digitale en analoge technische avonden (zie elders op deze pagina), maar uitwisselen van projecten kan ook op onze speciale zelfbouwpagina

Bijdragen daarvoor zijn welkom.