Activiteiten

Elke radiozendamateur geeft zijn eigen invulling aan onze hobby: waar de een zich vooral interesseert voor de techniek, richt de ander zich vooral op het maken van verre radioverbindingen of digitale mogelijkheden. Het kan allemaal bij V2G.

In principe komen we maandelijks bijeen, op de tweede dinsdag van de maand. Onze vaste locatie is het MFC “de Klabbe” in Foxhol. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Deze bijeenkomsten zijn allereerst mooie gelegenheden om collega-amateurs uit de regio te ontmoeten. Tijdens de avond is er altijd ruim de gelegenheid om bij te praten, ervaringen op amateurgebied uit te wisselen, vragen te stellen, tips te geven en misschien ook wel om sterke verhalen te vertellen.

In de loop van een jaar hebben we een aantal vaste programma’s. Zo starten we het jaar met een nieuwjaarsbijeenkomst en sluiten we het in december af met een verkoping, waar leden hun ongebruikte spullen ter veiling kunnen aanbieden. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de afdelingskas. De februaribijeenkomst is de algemene ledenvergadering, waar het (financieel) jaarverslag wordt besproken en de leden van het bestuur worden gekozen.

Voor de overige bijeenkomsten proberen we altijd om een interessante spreker uit te nodigen, die ons kan bijpraten over een specifiek onderdeel van de radiohobby. Aan het begin van elke avond is er voor iedereen de gelegenheid om iets ter tafel te brengen. Dat kan bijvoorbeeld een zelfbouwproject zijn dat je hebt afgerond, maar ook een verslag over een interessante expositie die je hebt gezien enz. enz.

Op elke afdelingsavond is er gelegenheid om QSL-kaarten af te geven en in ontvangst te nemen bij regionaal QSL-manager Gerard PA0YDE. Hij is vaak al ruim voor aanvang van het programma aanwezig. Meer informatie over de QSL-service vind je op de speciale pagina over dat onderwerp.

VelddagenElk jaar vinden tegen het eind van de zomervakantie de velddagen van V2G plaats. De deelnemende leden strijken dan een paar dagen of zelfs een hele week neer op camping “Aan de Bosrand” bij Zevenhuizen. Vanuit hun tent of caravan proberen ze dan radioverbindingen met de rest van de wereld te maken met behulp van tijdelijk opgebouwde antennes. 

Dat is niet alleen leuk voor de radiohobby, maar ook gewoon een lekker gezellig weekje kamperen in een prachtige omgeving. 

Ga voor informatie over de velddagen van 2020 naar de speciale aanmeldpagina.

Op de Nationale Molendag (meestal half mei) worden overal in Nederland molens en gemalen opengesteld voor het publiek. Vaak slaan molenaars en zendamateurs de handen ineen en wordt er als extra attractie een zendstation in een molen ingericht.

Zo werd al eens gewerkt vanuit molen De Onrust in Oude Pekela (2018) en vanuit het museum Stoomgemaal in Winschoten.

Vanwege de coronacrisis zijn er in 2020 helaas geen activiteiten geweest op de Molendag.

Voor de liefhebbers organiseert V2G zogenoemde digitale en analoge avonden.

We hebben besloten de analoge en digitale avonden samen te voegen en naar de Klabbe te verplaatsen. Bij de vorige locatie was het niet mogelijk om je aan de coronaregels te houden.

De eerste avond is op woensdagavond 23 september om 19:30 uur. Vervolgens steeds op de vierde woensdag van de komende maand, uitgezonderd in december: op 16 december is de laatste digitale/analoge avond gepland. De kosten voor de Klabbe zijn voor rekening van V2G.

Ook bij deze avonden volgen we het protocol van de Klabbe:

  • Bij aankomst ontsmetten van de handen, registreren en controlecheck.
  • Consumpties worden in de zaal opgenomen en afgeleverd en bij voorkeur met PIN betaald.
  • Hoofdregel blijft: houd 1,5 meter afstand!

Wie zendamateur wil worden, moet zich registreren bij het Agentschap Telecom, en dat kan pas nadat een examen is gedaan.

Bij V2G verzorgt Tonny van der Burgh PA4TON al jarenlang cursussen voor de N- en de F-registratie. Zijn cursussen staan bekend om hun hoge slagingspercentages.

Je leest er meer over op de speciale cursuspagina.

Verkoping

Onze decemberbijeenkomst is altijd een bijzondere. We houden dan onze jaarlijkse verkoping. Dat wil zeggen dat alle leden gebruikte (radio)spullen kunnen inbrengen die vervolgens bij opbod worden verkocht.

Voor veel leden is het een mooie gelegenheid om hun shack een beetje op te ruimen of om iets leuks op de kop te tikken voor een zacht prijsje.

Een deel van de opbrengst gaat naar de afdelingskas. Het geheel staat traditioneel onder leiding van Richard PA0RIG.

rondesTijdens een ronde treffen radioamateurs elkaar – hoe kan het ook anders – in de ether. In onze regio zijn er een paar: 

Pronkjewailronde

Door een aantal radioamateurs wordt er wekelijks op de woensdag de Pronkjewailronde gehouden op de frequentie van de Groninger repeater PI3GRN. Deze ronde begint om 19.30 uur lokale tijd, behalve in de maanden juni-augustus. Na afloop kun je je inmelden. Voor meer info kun je terecht op www.pronkjewailronde.nl.

400 ronde

Deze ronde wordt op maandag en vrijdag gehouden op 145.400 MHz simplex en op dinsdag en donderdag op 28.400 MHZ USB. Aanvang is om 19.15 u. in melden kan ook via e-mail naar PC1TK en op Facebook.

Groningen DX CertificateOm voor dit certificaat in aanmerking te komen zijn er een aantal verbindingen met Groninger radioamateurs nodig. Voor Nederlandse radioamateurs zijn hiervoor 10 verbindingen met Groningse amateurs nodig. Voor Europese radioamateurs zijn 8 verbindingen met Groningse radioamateurs nodig. En last but not least voor alle andere gevallen zijn er 4 verbindingen met Groningse radioamateurs nodig. Aanvragen bij de award manager

D. de Wit PA4DDW Platinalaan 189 9743 GJ Groningen

De kosten zijn € 5,00 en een uittreksel van het logboek is noodzakelijk

Van oudsher bouwen radioamateurs hun eigen apparatuur. Er is dan ook enorm veel deskundigheid op dat gebied aanwezig bij V2G. Liefhebbers van zelfbouw kunnen natuurlijk terecht op onze digitale en analoge technische avonden (zie elders op deze pagina), maar uitwisselen van projecten kan ook op onze speciale zelfbouwpagina

Bijdragen daarvoor zijn welkom.

Delen mag...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Onze vaste stek