Cursussen

Wie als zendamateur aan de slag wil, moet zich registreren bij het Agentschap Telecom, dat toezicht houdt op een correct gebruik van frequenties in de ether.

Registreren als radiozendamateur is alleen mogelijk na het afleggen van een examen op het gebied van techniek en regelgeving. Er zijn twee soorten examens: voor een Novice-registratie (instapniveau) en voor de Full-registratie (volledige machtiging).

Wereldwijd zijn er ongeveer 2,8 miljoen amateurs in ongeveer 160 nationale verenigingen. In Nederland zijn de meeste zendamateurs aangesloten bij twee verenigingen: de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek), met ca. 6200 leden in 63 regio’s en/of de VRZA (Vereniging van Radio Zend Amateurs), met zo’n 1000 leden in veertien regio’s.

2022-2023: geen cursussen in Groningen

Bericht van 24 augustus 2022:

Helaas hebben we als V2G moeten besluiten om in het najaar niet van start te gaan met onze cursussen voor de N- en de F-registratie. Onze enquête gaf weliswaar aan dat veel mensen geïnteresseerd waren, maar het uiteindelijke aantal aantal aanmeldingen voor zowel de N- als F-cursus was te laag om de cursussen te laten doorgaan.

Degenen die zich hebben aangemeld, zijn inmiddels per mail geïnformeerd over dit besluit. Zij en iedereen die zich via zelfstudie wil voorbereiden op een examen in het voorjaar van 2023 kunnen gebruik maken van een van de andere opleidingsmogelijkheden die hieronder beschreven staan.

Mocht in de loop van het jaar de belangstelling groeien dan kunnen we wellicht tussentijds starten. In ieder geval zullen we voor het volgende seizoen 23/24 weer uitgebreid de start aankondigen, dan hopelijk met voldoende respons.

Andere mogelijkheden

Zelfstudie met materiaal van Veron en/of VRZA

De landelijke verenigingen van radiozendamateurs hebben studiemateriaal ontwikkeld voor de examens voor de N- en de F-registratie. Dit materiaal kan worden besteld bij deze verenigingen:

Cursus zendamateur bij de Stichting DLZA

Bij de Stichting DLZA (Digitale Leeromgeving Zendamateurs) is het mogelijk om op elk gewenst moment te beginnen. Tevens is de cursus gratis. Wel vraagt DLZA een borg of donatie van €10. U volgt de online lessen die afgesloten worden met een test. Zodra de scores voldoende zijn krijgt u toegang tot de examentraining. Zo bent u goed voorbereid voor het examen radiozendamateur N- of F-registratie. Het benodigde cursusmateriaal is voor deelnemers online beschikbaar.

Meer informatie over het cursusaanbod is te vinden op de website van Stichting DLZA of meld je hier aan.

Cursus zendamateur bij IWAB

IWAB (Iedereen Wordt Alsmaar Beter) organiseert een online cursus via teamspeak. Op de website van IWAB is het cursusmateriaal voor iedereen online beschikbaar. IWAB geeft de mondelinge cursus op de dinsdag- en vrijdagavond vanaf 20.00 uur.

Ga voor meer informatie over de cursus van IWAB naar de website

Examen doen

De inhoud van de examens wordt bepaald door het Agentschap Telecom en de uitvoering van de examens wordt geregeld door de Stichting Radio Examens. Alle informatie over komende examens en de bijbehorende formaliteiten is te vinden op de website van de Stichting.

Foto: F1 Digitals via Pixabay