Antennemetingen met FA-VA3 analyser

MFC De Klabbe Pluvierstraat 11, Foxhol, Groningen, Nederland

Op dinsdag 12 maart geeft Harm Paas, PA0HPG, een lezing over antennemetingen met behulp van een FA-VA3 vector analyser die oorspronkelijk is gepubliceerd in “Funkamateur”.  Zie verder de uitgebreide aankondiging bij de nieuwsberichten.