Analoge en Digitale avonden

   De Analoge en Digitale Avonden beginnen weer                                   .

Het V2G-bestuur heeft de financiële verplichting op zich genomen om avonden te reserveren in de Klabbe in Foxhol. Bert PH7B  heeft dat verder besproken met de Klabbe.

Hieronder volgen de data. Het zou te veel kosten om digitaal en analoog gescheiden te doen, want dat zou een verdubbeling van de kosten betekenen. Alle avonden starten om 19.30 uur en het loopt soepel als we, zo nodig, tijdig afzeggen.

In principe is het elke 4e woensdagavond van de maand, dit jaar met uitzondering van december. In principe gaat het in 2022 verder op de 4e woensdag, maar daarover komt later bericht.

Voor dit jaar zijn de data wo 22 sept, wo 27 oct, 24 nov en 15 december 2021

Ik zorg voor de betaling in overleg met de penningmeester V2G.

Drankjes zijn nu wel voor eigen rekening. Die mooie tijd is voorbij.

Voor alle avonden geldt : neem wat mee voor algemene interesse en mooie specifieke zaken met een bijzonder verhaal.

We pakken de draad weer op, zoals voor corona het geval was.

73 de PC5BV, Harm