Analoge en digitale avonden weer van start

Na een lange coronastop kunnen we na de zomer gelukkig weer beginnen met onze analoge en digitale avonden. Ook voor deze avonden zijn we voortaan te gast in De Klabbe in Foxhol. Om praktische redenen worden de digitale en analoge avonden wel gecombineerd. Alle avonden starten om 19.30 uur en iedereen wordt verzocht, zo nodig, tijdig af te zeggen.

In principe vinden de bijeenkomsten elke vierde woensdagavond van de maand plaats, dit jaar met uitzondering van december. In principe gaat het in 2022 ook verder op de vierde woensdag, maar daarover komt later bericht.

Voor dit jaar zijn de data:

  • Woensdag 22 september
  • Woensdag 27 oktober
  • Woensdag 24 november en
  • Woensdag 15 december

Consumpties tijdens deze avonden zijn voor eigen rekening.

Voor alle avonden geldt : neem wat mee voor algemene interesse en mooie specifieke zaken met een bijzonder verhaal.

73 de PC5BV, Harm