Jaarvergadering

Op dinsdag 13 april hebben we als V2G onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden, deze keer virtueel. Er waren 22 leden aanwezig, het was voor iedereen wel wennen, maar het lukte toch om alle agendapunten op een goede manier te behandelen.

Alle stukken van de secretaris en penningmeester, inclusief het verslag van de kascontrolecommissie  werden goedgekeurd. We namen afscheid van twee ‘oude rotten’in het bestuur, Tonny vd Burgh en Bert Ebens. Gelukkig hebben we een goede opvolging kunnen vinden in de persoon van Bert Kaspers.

Het bestuur bestaat nu uit : Garmt Klinkenberg (voorz., PA0VLY), Wolter Boekema (secr., PD7WB), Henk Gruitroij (pennm., PA4HJ), Dirk de Wit (lid, PA4DDW), Sjohnie Kloet (lid, PC1TK), Marten Remmers (lid, PA3EKM) en Bert Kaspers (lid, PA0KAS).

VERON-verenigingsraad

We bespraken ook de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VVR) die op 24 april virtueel wordt gehouden. Iedereen die dat wil kan de stukken voor de VR bij onze secretaris opvragen (PD7WB@ziggo.nl), behalve de genoemde VR-voorstellen staan daar ook de verslagen en voorstellen voor de bemensing van de vele commissies in. Zo ook het voorstel voor de benoeming van de leden van het hoofdbestuur.

Garmt vertegenwoordigt onze afdeling op deze bijzondere VVR.

 

 

Afbeelding van StartupStockPhotos via Pixabay