Terug naar onze ‘roots’: over het ontstaan van V2G

Op 12 oktober geeft Ger, PA0AER, een lezing over de oprichting en geschiedenis van V2G. Al meer dan 40 jaar trekken de afdelingen Groningen van de VRZA en de VERON gezamenlijk op. Tegenwoordig vinden we het vanzelfsprekend, maar dat was het in de beginjaren niet. Ger is vanaf het begin bij de oprichting betrokken en zal ons door de geschiedenis van V2G leiden.

Het belooft een heel speciale avond te worden, om deze reden is er ook geen gelegenheid voor bijdragen uit de zaal en de overige vaste agendapunten.

De avond begint dan ook stipt om 20.00 uur.

Zoals eerder aangegeven volgen we steeds het coronabeleid van de Klabbe.