uitbreiding artikel 61a

Er zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na de  “uitbreiding van artikel 61a “
Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever  ..

Ik heb gebeld met   “Informatie Rijksoverheid”  en werd door verbonden met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat .  Maar de vriendelijke dame  die mij te woord stond , kon daar geen duidelijk antwoord op vinden .. NU was het nog wel toe gestaan .

Dus werd voor mij een ticket aan gemaakt … wat betekende dat deze vraag werd neer gelegd  bij het ministerie . En zouden daar op moeten reageren  .

Deze reactie  kreeg ik Woensdag  4-4-2019  ….

Hartelijk dank voor uw vraag van 11 maart aan Informatie Rijksoverheid. U vraagt zich af of het is toegestaan tijdens het rijden de microfoon van zendapparatuur vast te houden. Hieronder vindt u mijn reactie.

 

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten (artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden niet. U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet, op basis waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

 

Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in juli 2019 wordt uitgebreid naar een verbod van het vasthouden van alle mobiele elektronische apparaten tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen. Onder mobiele elektronische apparaten worden ook mediaspelers met een video- of audiofunctie verstaan. Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op of aan het lichaam gedragen wordt. Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer. Met de nieuwe bepaling wordt het continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.

 

De genoemde regelgeving kunt u nalezen via http://wetten.overheid.nl.

Plaats een reactie