V2G Verkoping

V2G Verkoping

Onze decemberbijeenkomst is altijd een bijzondere. We houden dan onze jaarlijkse verkoping. Dat wil zeggen dat alle leden gebruikte (radio)spullen kunnen inbrengen die vervolgens bij opbod worden verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar de afdelingskas. Het geheel staat traditioneel onder leiding van Richard PA0RIG.

Bij aanbieden van onderdelen / apparatuur  wil je hierbij je voornaam en Call vermelden.

Heb je geen call of luisternummer volstaat alleen je naam en achternaam.

Is het aangeboden artikel gebonden aan een minimum verkoopprijs, vermeld dit dan ook op het artikel.

Wil je de financiële opbrengst van het artikel schenken aan V2G, vermeld dit dan ook .

 

Verder nog wat bijzonderheden.

Voor elk artikel of samengestelde artikelen geld een minimum koopprijs van  E. 1 ,-

De verkoping word geleid door Richard PA0RIG en geholpen door Marlene PA9MAR.

De administratie van deze verkoping word begeleid door Hans PA4P en door Tonny

PA4TON .

 

Voor diegene die wat aan te bieden hebben zorg dat je op tijd aanwezig bent om je spullen op de beschikbare tafels op te kunnen stellen.

Gezien onze ervaring beginnen wij stipt om 20:15 met de Verkoping, om uitloop in tijd zoveel mogelijk te voorkomen. En denk er aan 20% van de verkoop is voor de kas van V2G

Opgave Bert – PH7B.

De foto’s zijn van Dirk PA4DDW en zijn gemaakt bij de verkoping van 12 december 2017. verkoping december 2017