Jaarvergadering

14 april 2021 | Bijeenkomsten

Op dinsdag 13 april hebben we als V2G onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden, deze keer virtueel. Er waren 22 leden aanwezig, het was voor iedereen wel wennen, maar het lukte toch om alle agendapunten op een goede manier te behandelen.

Alle stukken van de secretaris en penningmeester, inclusief het verslag van de kascontrolecommissie  werden goedgekeurd. We namen afscheid van twee ‘oude rotten’in het bestuur, Tonny vd Burgh en Bert Ebens. Gelukkig hebben we een goede opvolging kunnen vinden in de persoon van Bert Kaspers.

Het bestuur bestaat nu uit : Garmt Klinkenberg (voorz., PA0VLY), Wolter Boekema (secr., PD7WB), Henk Gruitroij (pennm., PA4HJ), Dirk de Wit (lid, PA4DDW), Sjohnie Kloet (lid, PC1TK), Marten Remmers (lid, PA3EKM) en Bert Kaspers (lid, PA0KAS).

VERON-verenigingsraad

We bespraken ook de voorstellen voor de VERON verenigingsraad (VVR) die op 24 april virtueel wordt gehouden. Iedereen die dat wil kan de stukken voor de VR bij onze secretaris opvragen (PD7WB@ziggo.nl), behalve de genoemde VR-voorstellen staan daar ook de verslagen en voorstellen voor de bemensing van de vele commissies in. Zo ook het voorstel voor de benoeming van de leden van het hoofdbestuur.

Garmt vertegenwoordigt onze afdeling op deze bijzondere VVR.

 

 

Afbeelding van StartupStockPhotos via Pixabay

Praktische info

Repeaters Groningen
  • PI3GRN (stad+regio): uitgang 145,750 – shift -0,6 MHz – CTCSS-toon 82,5 Hz
  • PI2GRO (stad+regio): uitgang 430,2375 – shift +1,6 MHz – CTCSS-toon 82,5 Hz
  • PI2NON (N-O NL): uitgang 430.2750 – shift +1,6 MHz – geen CTCSS-toon
Repeaterfrequentie instellen

Wil je gebruik kunnen maken van een van de repeaters in onze regio, zorg dan dat je portofoon of transceiver goed is ingesteld. Hoe dat moet lees je op onze speciale pagina.

Rondes

400-ronde: maandag en vrijdag op 145.400 en dinsdag en donderdag op 28.400 vanaf 19.15 u.

QSL-kaarten

Tijdens onze afdelingsbijeenkomsten kun je uitgaande QSL-kaarten inleveren bij onze QSL-manager. Binnengekomen kaarten worden door hem gedistribueerd op onze verenigingsavonden.

Meer info over QSL-kaarten vind je hier.

Online

Als radioamateurs werken we niet alleen via de ether. Het nieuws van onze afdeling is namelijk ook te volgen via Facebook, waar we een eigen groep hebben, met inmiddels zo’n tachtig leden. ‘Zit’ je op Facebook, neem dan eens een kijkje.

Klik hier om naar de pagina van deze groep te gaan.

Onze vaste stek

Multifunctioneel centrum De Klabbe
Pluvierstraat 11
9607 RJ Foxhol