Zilveren en Gouden speldenregen

Op dinsdag 12 oktober konden eindelijk, na anderhalf jaar vertraging door Corona, een drietal leden van onze afdeling in het zonnetje worden gezet: PA0AER, PA4TON en PH7B. Het bestuur had de avond zo ‘gewoon’ mogelijk aangekondigd, Ger PA0AER was gevraagd een lezing te houden over het ontstaan van V2G. Want ooit was V2G uniek voor … Read more

Terug naar onze ‘roots’: over het ontstaan van V2G

Op 12 oktober geeft Ger, PA0AER, een lezing over de oprichting en geschiedenis van V2G. Al meer dan 40 jaar trekken de afdelingen Groningen van de VRZA en de VERON gezamenlijk op. Tegenwoordig vinden we het vanzelfsprekend, maar dat was het in de beginjaren niet. Ger is vanaf het begin bij de oprichting betrokken en … Read more

Eerste afdelingsavond nieuwe seizoen

Na de zomerstop starten we op 14 september weer met onze maandelijkse afdelingsbijeenkomsten. Zoals gebruikelijk hebben we dan onderling qso, ook is er ruimte voor het tonen van foto’s van de velddagen/andere radio-activiteiten. Ook spontane kleine bijdragen uit de zaal zijn welkom. De planning voor de komende bijeenkomsten ziet er als volgt uit: 12 oktober: … Read more

Analoge en digitale avonden weer van start

Na een lange coronastop kunnen we na de zomer gelukkig weer beginnen met onze analoge en digitale avonden. Ook voor deze avonden zijn we voortaan te gast in De Klabbe in Foxhol. Om praktische redenen worden de digitale en analoge avonden wel gecombineerd. Alle avonden starten om 19.30 uur en iedereen wordt verzocht, zo nodig, … Read more

Bijeenkomst in De Klabbe en V2G-amateur van het jaar

Op 8 juni 2021 konden wij als V2G eindelijk weer fysiek in de Klabbe bijeenkomen. Deze avond had een feestelijk tintje vanwege de uitreiking van de beker aan de V2G-amateur van het jaar. Onze voorzitter Garmt PA0VLY deed uit de doeken waarom en wie de beker kreeg uitgereikt. Een verbaasde Jacob PA7JC nam hierna de beker … Read more

Afdelingsbijeenkomst 11 mei terugzien?

Op 11 mei 2021 gaf Richard Oostmeyer, PA0RIG, een lezing over zijn experimenten tijdens de coronacrisis. Richard heeft in deze periode, o.a, een AM-zender gebouwd waarmee hij zich regelmatig inmeldt in het 80 m SRS-net op zondagochtend. Wil je de lezing van Richard nog eens terugkijken of heb je de avond gemist? Dat kan via … Read more

Experimenten tijdens de coronacrisis – on air lezing PA0RIG

Op 11 mei kunnen we elkaar helaas niet in de Klabbe treffen. We hebben Richard PA0RIG bereid gevonden een lezing te geven over zijn experimenten tijdens de Coronacrisis. Richard heeft in deze periode, o.a, een AM-zender gebouwd waarmee hij zich regelmatig inmeldt in het SRS-net op zondagochtend. De aangekondigde lezing van Ger, PA0AER, over het ontstaan van … Read more

Jaarvergadering

Op dinsdag 13 april hebben we als V2G onze jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden, deze keer virtueel. Er waren 22 leden aanwezig, het was voor iedereen wel wennen, maar het lukte toch om alle agendapunten op een goede manier te behandelen. Alle stukken van de secretaris en penningmeester, inclusief het verslag van de kascontrolecommissie  werden goedgekeurd. … Read more

Jaarvergadering V2G op 13 april Online

Begin van het jaar hadden we nog hoop om de bijeenkomsten na maart weer in de Klabbe te kunnen houden. Om die reden hebben we de jaarvergadering dan ook uitgesteld. Helaas zijn de omstandigheden niet verbeterd en houden we de jaarvergadering dus nu ‘Online’. Tot nu toe waren de afdelingsbijeenkomsten een combi van geluid/beeld via … Read more