12 maart: antennemetingen met FA-VA3 analyser

12 maart: antennemetingen met FA-VA3 analyser

Op dinsdag 12 maart geeft Harm Paas, PA0HPG, een lezing over antennemetingen met behulp van een FA-VA3 vector analyser die oorspronkelijk is gepubliceerd in “Funkamateur”. Harm laat zien hoe de analyser is gemaakt en hoe hij deze gebruikt bij zijn zelfbouw...
Silent key: OM Sam R. Scheltens PA2SAM

Silent key: OM Sam R. Scheltens PA2SAM

Na een kort ziekbed is op 6 februari 2024 Sam PA2SAM op 93-jarige leeftijd overleden. Sam was al meer dan 50 jaar zendamateur en een zeer gewaardeerd lid van de afdeling V2G Groningen. Eerst als PE0 en na het halen van het morse-examen als PA2. Sam was vaste...
Jaarvergadering V2G

Jaarvergadering V2G

De februaribijeenkomst is traditioneel onze jaarvergadering. Het bestuur doet verslag van het afgelopen jaar en legt financiële verantwoording af, de kascommissie rapporteert over de controle. Voor het komende jaar wordt het bestuur gekozen en de begroting...
Nieuwjaarsbijeenkomst: Veul hail en Zeeg’n!

Nieuwjaarsbijeenkomst: Veul hail en Zeeg’n!

  Op dinsdag 9 januari is  onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst waar we elkaar een goed en vooral gezond 2024 kunnen toewensen. Traditioneel is er ook de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter. Uiteraard worden we voorzien van een hapje en een drankje. Het...