Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdagavond 10 December om 20.00 uur. Op deze laatste bijeenkomst van het jaar
houden wij onze jaarlijkse verkoping .
De te koop aan geboden artikelen moet duidelijk voorzien zijn
van een call en of naam . En als de minimum prijs hoger is dan
een euro ook van een minimum prijs .
Onze bijeenkomsten zijn doorgaans op de 2de dinsdag van de
maand in de bunker van de “Bond van Wapenbroeders”, Rijksstraatweg 16, 9752 AD in Haren. De QSL manager Gerard
Nieboer, PA0U zal aanwezig zijn. We hopen iedereen weer te
zien voor interessante lezingen en onderling QSO. Zie ook op
onze website v2g.club voor info.
Voorgaand aan de avond proberen wij QRV te zijn op PI3GRN .
73, 2de secretaris Radio Amateurs Groningen – V2G
PC1TK Sjohnie Kloet
Gecombineerde afdelingen van Veron (A19) en VRZA (A09) in
Groningen