Silent Key

Ons bereikte het droevige bericht dat Donderdagmiddag 8 augustus op de leeftijd van 80 jaar Klaas Groefsema PA3ASE is oeverleden. Klaas was in het verleden lid van V2G en werd later lid van de afdeling Hunsingo. Ook was hij toen verantwoordelijk voor het VERON Verkoopbureau in de provincie Groningen en is hij een tijd actief … Read more