Silent key: OM Sam R. Scheltens PA2SAM

Na een kort ziekbed is op 6 februari 2024 Sam PA2SAM op 93-jarige leeftijd overleden. Sam was al meer dan 50 jaar zendamateur en een zeer gewaardeerd lid van de afdeling V2G Groningen. Eerst als PE0 en na het halen van het morse-examen als PA2. Sam was vaste...

Lees meer

SK: Luit PA3FJL en Ingo PD2IW

Vandaag bereikte ons het trieste nieuws dat maandag jongstleden Luit PA3FJL is overleden. Luit zijn gezondheid liet hem de laatste jaren in de steek, maar op de 400 rondes bleef hij de altijd goed gehumeurde vriendelijke man. Tijdens de veldweek kwam hij graag...

Lees meer

Silent Key: Bert Kaspers PA0KAS

Afgelopen woensdag, 21 december, is Bert Kaspers, PA0KAS, overleden. Bert had al langere tijd een D-machtiging. Een aantal jaren geleden ging hij bij Tonny vd Burgh een F-cursus volgen, werd ook meer actief en bezocht vaker de verenigingsavonden. Zo ontmoette hij ook...

Lees meer

SK – PA0KTS, T. Kooi

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 8 juni is overleden T. Kooi, PA0KTS, lid van de VRZA. Als V2G condoleren we zijn familie met zijn overlijden en wensen we hun veel sterkte in de komende tijd. Namens de afdeling is een condoleancekaart verzonden.

Lees meer

SK John PD0JN

Ons bereikte het trieste bericht dat John PDØJN  is overleden .Hij was nog maar kort met pensioen, waar John best naar uit had gekeken.Op de 400 rondes vertelde hij over zijn plannen na zijn pensionering .Zijn tijd zou niet alleen op gaan aan onze hobby, hij was ook...

Lees meer

SK Jan Schuilting PD7RS

Afgelopen maandag is ons afdelingslid Jan Schuilting overleden. Onderstaand herdenkingswoord is van de hand van Marlene (PA9MAR): Met verdriet wil ik meedelen dat een goede vriend en lid van onze afdeling Silent Key is. Jan Schuilting PD7RS is op 88 jarige...

Lees meer